Til dig der går i 8. klasse

I 8. klasse begynder du at forberede dig på at vælge en ungdomsuddannelse.

Derfor skal du ud at besøge nogle ungdomsuddannelser. Besøgene kaldes introduktionskurser og varer i alt fem skoledage. Du skal altid besøge mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (hhx eller htx).

På introkurset får du et indtryk af, hvordan det er at gå på uddannelsen. Du møder elever og lærere og får at vide, hvad uddannelsen indeholder, hvordan miljøet på skolen er, hvad det kræver at tage uddannelsen, og hvad den kan bruges til.

Du skal bruge dit introkursus til at samle inspiration, viden og erfaring til, når du skal vælge din ungdomsuddannelse.